In The Picture: Bram

Na het vorige interview, met Fabio, is het nu de beurt aan Bram, die sinds de beginperiode aan boord is en het bedrijf mee uitbouwde tot zijn huidige vorm.

David: Hoe begon je verhaal bij ZinderLabs?

Bram: Ik ben al van jongs af aan gefascineerd door software development. Ik begon mijn carrière als developer en verschoof tijdens mijn eerste jobs mijn focus vrij snel richting architectuur, vanwege mijn voorliefde voor het high-level en abstract denken. Gaandeweg nam ik ook extra verantwoordelijkheden op mij en begon ik teams te leiden.

Ik volgde het pad van mijn goede vriend en collega Rik, en zo kwamen we na enkele omzwervingen bij de Cronos groep terecht. In 2018 werd ZinderLabs opgericht door Rik en Robin, en ik kwam enkele maanden later aan boord. Rik was de frontman van het bedrijf, Robin en ik waren technisch bezig en ondersteunden vanop de achtergrond.

Na anderhalf jaar zocht Rik andere oorden op binnen de Cronos groep en nam ik de uitdaging aan om zijn rol over te nemen. Dit ging redelijk vlot, zelfs toen enkele maanden later de corona-periode begon. Als je terugblikt zie je dat je gedurende de jaren wel heel wat obstakels overwonnen hebt – zowel als bedrijf als persoonlijk. Het staat nooit stil, er is een constante stroom aan nieuwe informatie, economische gebeurtenissen en trends, kleine ‘brandjes’ om te blussen.

David: Hoe ziet je huidige rol eruit, en hoe zie je dit verder evolueren in de toekomst?

Bram: Op dit moment zie ik mijn voornaamste taak als het bewaken van onze koers: zijn we met de juiste dingen bezig en gaan we in de richting waar we willen uitkomen? Het behouden van het overzicht is hierbij cruciaal. Vanuit onze bedrijfscultuur zijn we een bende “nieuwsgierige uitvinders”, dus er is nooit een gebrek aan interessante topics om aan te starten. Maar we moeten vaak keuzes maken om onze tijd en middelen zo effectief mogelijk in te zetten; less is more, minder doen maar beter. Wat ook voor mezelf nog steeds een uitdaging blijft.

Inmiddels heb ik ook een helder zicht op hoe mijn rol verder gaat evolueren. Ik zal me vooral bezighouden met strategische aspecten zoals het uitdenken, consolideren en accelereren van ideeën. Dit kan gaan over bedrijfsprocessen, projecten of de grotere initiatieven waar we mee bezig zijn. De meeste waarde voeg ik toe door bezig te zijn met de grote lijnen.

Een goed voorbeeld van deze aanpak is Konsolidate (https://www.konsolidate.eu/), ons initiatief rond open data. David en Fabio zijn hier in de lead en ik ondersteun op de achtergrond. Vaak heb ik aan 1 meeting workshop genoeg om terug up-to-date te zijn in een verhaal en mijn bijdrage te leveren. Het micromanagen van details is meestal contraproductief; door los te laten ontstaat er meer ruimte voor initiatief van anderen. Ik neem dan eerder het perspectief van een coach of mentor in.

David: Wat doet ZinderLabs bij klanten en hoe pakken we dat aan?

Bram: We zullen beginnen bij het einde, en met het einde bedoel ik het resultaat dat we eigenlijk willen bekomen – een term die vaak gebruikt wordt: Co-creatie. Concreet voor ons is dit een doorgedreven manier van samenwerken waarbij één van onze Tech Leads, zoals Robin en David, in de lead zijn. Met hun technische expertise en de verantwoordelijkheid die ze nemen maken zij het verschil bij de klanten. Ze lossen samen met de stakeholders bij de klant technische, conceptuele en organisatorische vraagstukken rond software development op. Zo wordt er een vertrouwensband opgebouwd wat leidt tot een zeer vlotte samenwerking met open communicatie.

We komen graag ineens binnen op het juiste niveau mee aan tafel om het gesprek aan te gaan over de inhoud; wat is er nodig, waar zijn de uitdagingen? Het kan dan gaan over een project, een audit of een bepaald consulting of expertise traject – wat steeds centraal staat is de inhoud en het samen creëren van waarde. We willen zoveel mogelijk bij de ‘perfect fit’ klanten zijn die interessante uitdagingen hebben die recht in onze expertise liggen. In dat soort omgevingen hebben we een prachtige track record van langdurige samenwerkingen, dus dat is een pure win-win.

David: Een van onze speerpunten is het opleiden van onze consultants. Hoe ziet dit eruit?

Bram: Daar zetten we heel sterk op in met ons ZinderLabs Accelerator Program. Al van de start van het bedrijf bestond dit in een bescheiden vorm, maar we bouwen dit iteratief uit naar een gestructureerd systeem.

Initieel begonnen we hiermee voor de starters die vanaf de schoolbanken bij ons terecht kwamen. We nemen typisch de top-profielen van de schoolbanken aan, die al een stevige basis in software engineering hebben. De lat voor een inzetbare consultant ligt echter zeer hoog, dus zorgden we voor een effectieve accelerator richting praktisch toepasbare kennis. Na een aantal iteraties bewezen we telkens het succesverhaal. Vervolgens timmerden we verder aan trajecten voor meer ervaren consultants. Vaak hebben zij ervaring met specifieke projecten en techs, maar ontbreken er nog specifieke vaardigheden. We doen een gap-analyse en mappen dit uit als een T-shaped profiel qua hard- en soft skills. We brengen in kaart wat er nodig is, en gaan dan aan de slag met een gestructureerd traject.

Onze ervaren consultants en Tech Leads fungeren als gidsen binnen een vast raamwerk. Zij schatten in wat elke persoon nodig heeft, dragen praktijkervaring over, treden op als mentor en selecteren de juiste leermaterialen. Gezien de overvloed aan beschikbare informatie en leermiddelen, stippelen we zo een duidelijk leerpad uit voor onze consultants. Met dit maatwerkprogramma zetten we een hefboom op het natuurlijke leerproces, wat ideaal is voor onze zeer leergierige consultants. Het programma heeft al diverse bouwstenen en we plannen om dit in de toekomst nog verder uit te breiden en mogelijk ook extern aan te bieden. We zijn hier enthousiast over!

David: Hoe zijn de zaken binnen ZinderLabs georganiseerd? Hanteer je een bepaalde aanpak of leiderschapsstijl?

Bram: In de afgelopen jaren hebben we geleerd om echt te kijken naar de mensen binnen ons team: hun talenten, eventuele valkuilen en waar we energie van krijgen. We streven naar een organisatie- of teamstructuur waarin deze aspecten optimaal tot hun recht komen. Binnen ZinderLabs gaan we met veel autonomie tewerk, binnen een breed maar duidelijk kader waarin iedereen goed functioneert. Teveel structuur kan ownership beperken, terwijl teveel vrijheid vaak tot chaos leidt.

Ik streef ernaar om de balans te vinden en zo weinig mogelijk te micromanagen. Succesvol delegeren vereist natuurlijk heldere afspraken over verantwoordelijkheden en verwachtingen. Ik werk graag met teamleden die proactief zijn en ownership nemen. Het leukste is om op het einde van de rit verrast te worden door een beter resultaat dan wat je zelf had kunnen voorzien, wat het vertrouwen verder versterkt

Ook hebben we een vast ritme rond vergaderingen, waarbij we een onderscheid maken tussen actiegerichte meetings en strategische workshops. Zoals mensen die mij kennen wel weten, hou ik ervan om aan de whiteboard te staan en te brainstormen, maar niet elke meeting vraagt om die aanpak natuurlijk!

David: Hoe zet het bedrijf in op burnoutpreventie?

Bram: Burnoutpreventie wordt inderdaad steeds belangrijker, zoals de hoge cijfers hierover in de media telkens aantonen. Wij zetten hier ook op in door ondersteuning, en regelmatig een check-in te doen met een BAT-checklist. Dit zorgt voor bewustwording, wat de eerste belangrijke stap is.

Een andere grote factor is om te weten welke activiteiten energie kosten en welke energie geven. Iemand die teveel met de ‘foute’ dingen bezig is, dat werkt niet – je kan dat niet forceren. Concreet betekent dit voor mij persoonlijk dat ik energie haal uit strategische en gefocuste werkzaamheden en workshops, terwijl ad-hoc taken die weinig diepgang vereisen mij juist energie kosten. Zoals Fabio in zijn interview al aangaf, gebruiken we in de eerste plaats het Working Genius model van Patrick Lencioni om hier een taal en kader aan te geven. Ik behaalde hierin ook een facilitator certificaat, wat de nodige bagage geeft om dit breed toe te passen.

Autonomie om op basis van deze inzichten planning en taakverdeling flexibel te kunnen sturen is cruciaal, wat ik natuurlijk heb in mijn rol. Het evenwicht in mijn agenda bewaak ik proactief. Voor wie hier meer over wil weten: lees de boeken van Cal Newport ;-)

David: En hoe ga je specifiek om met de onzekerheden als leider? Lukt het je om ‘s avonds het werk los te laten?

Bram: Als ondernemer beweeg je sterk mee op de golven van het bedrijf. Als alles goed gaat, lijkt de job relatief eenvoudig. Maar wanneer de resultaten uitblijven en er slecht nieuws is, voelt het alsof je vastzit. Het is de kunst om je enigszins los te koppelen van die resultaten, maar tegelijkertijd hard te blijven werken aan wat echt essentieel is. Dit is een soort splitsing: je moet het resultaat kunnen loslaten, terwijl je de controle over het proces en het doel juist strak in handen houdt.

Je draagt altijd wel zaken met je mee in zo’n functie; het is onmogelijk om dat volledig uit te zetten. Maar een gezonde balans vinden is cruciaal. Ik heb voor mezelf regels ingesteld zoals bepaalde tijden waarop ik disconnected ben van mijn mailbox en dergelijke. Die harde regels zijn voor ons brein erg belangrijk om te weten dat het niet altijd werktijd is. Sporten, de natuur in gaan en allerhande sociale activiteiten helpen om de knop om te draaien.

Ik raad elke ondernemer ook aan om een sterk netwerk uit te bouwen, en bijvoorbeeld aan te sluiten bij een mastermind-groep. Zo organiseer ik zelf samen met een vriend maandelijkse mastermind syncs in Antwerpen waarop ondernemers samenkomen. Ervaringen en uitdagingen bespreken met mensen die in een vergelijkbare context zitten, helpt je om afstand te nemen van de ‘tunnelvisie’ die kan ontstaan als je te veel in je bedrijf opgaat in plaats van AAN het bedrijf te werken. Ook binnen de Cronos groep waar ZinderLabs deel van uitmaakt zijn er veel waardevolle contacten.

David: Hoe zie jij de toekomst van ZinderLabs?

Bram: Het doel voor de toekomst is verdere groei. Maar ik zie groei niet alleen in termen van het aantal mensen en de omzet. Ik zie ons bedrijf als een organisme dat zich continu ontwikkelt. We hebben onze identiteit en waarden ondertussen duidelijk gedefinieerd en onze sterke en zwakkere punten in kaart gebracht met een SWOT-analyse. Een bedrijf moet zich continu heruitvinden; hoewel ons DNA hetzelfde blijft, blijven we itereren en verbeteren. Dit proces lijkt op persoonlijke ontwikkeling bij een individu: je wordt meer jezelf. Zo moeten wij als bedrijf ook onze identiteit versterken door onze sterke punten te benadrukken en onze zwakke punten effectiever te organiseren of te delegeren.

Concreet zie ik ons als een bedrijf dat zich nog duidelijker positioneert binnen bepaalde niches en industrieën, waarbij we de dingen die we doen, nog effectiever gaan doen. Wat wil zeggen; nog meer klanten helpen en met interessante projecten bezig zijn.